logo

 

Co to jest www.fishcontract.com ?

www.fishcontract.com jest projektem ekspertów z branż hodowli ryb i akwakultur (biologów prowadzących badania w dziedzinie rybołówstwa i hodowców ryb).

www.fishcontract.com jest portalem internetowym, na którym hodowcy ryb mogą publikować informacje o swojej produkcji i sprzedaży W CAŁEJ EUROPIE i, zamieszczając swoje dane, nawiązywać bezpośrednie kontakty z nabywcami, dealerami branży rybnej, handlowcami detalicznymi i hurtowymi, związkami rybackimi i wędkarskimi i placówkami gastronomicznymi.

www.fishcontract.com jest jednocześnie ważnym narzędziem dla związków rybackich, które mogą prowadzić tu poszukiwania obsad ryb.

www.fishcontract.com Projekt ten stworzył ogromny popyt hodowców ryb i prowadzących akwakultury z całej EUROPY, którzy mogą oferować tu swoje produkty bezpośrednio na giełdzie rybnej.
Serwis jest częściowo płatny.

Zalety dla związków wędkarskich

 • Działalność w skali „REGIONALNEJ”, „PONADREGIONALNEJ”, „KRAJOWEJ”, „MIĘDZYNARODOWEJ”
 • Możliwość wyszukiwania konkretnych obsad ryb w całej Europie
 • Możliwość wyszukiwania ryb rozmiaru XXXL (trofea wędkarskie)
 • Możliwość zamieszczania ofert kupna w całej Europie
 • Nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z hodowcami ryb
 • Korzystne zakupy również dzięki narzędziu SPOTMARKET
 • „IMMOB” – nasze narzędzie dla STAWÓW I JEZIOR (dzierżawa / kupno itp.)
 • Przegląd rynku, oferty z całej Europy
 • W CAŁEJ EUROPIE dostęp do sprzedawców wyposażenia stawów i branży rybołówstwa – AKCJE
 • W CAŁEJ EUROPIE dostęp do producentów i oferentów pasz – AKCJE
 • W CAŁEJ EUROPIE możliwość nawiązywania NOWYCH KONTAKTÓW
 • NEWSLETTER przy zgłoszeniu
 • SERWIS CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA ZWIĄZKÓW WĘDKARSKICH I RYBACKICH

Zalety dla hodowców ryb i prowadzących akwakultury

 • Możliwość zamieszczania ogłoszeń dotyczących Państwa asortymentu
 • Możliwość oferowania swoich produktów W CAŁEJ EUROPIE dużej liczbie specjalistów i kupujących bezpośrednio przez platformę www.fishcontract.com
 • REGIONALNY – PONADREGIONALNY, KRAJOWY – MIĘDZYNARODOWY
 • Możliwość zbycia nadwyżek produkcji przez narzędzie SPOT- MARKET-TOOL
 • Dostęp do NAJWIĘKSZEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH HODOWCÓW RYB w Internecie
 • Dostęp do NAJWIĘKSZEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH ZWIĄZKÓW RYBACKICH I WĘDKARSKICH w Internecie
 • Możliwość zaoferowania dostępnych stawów i jezior do DZIERŻAWY lub SPRZEDAŻY przy użyciu pomocnego narzędzia IMMOB
 • W CAŁEJ EUROPIE dostęp do sprzedawców wyposażenia stawów – AKCJE
 • W CAŁEJ EUROPIE dostęp do producentów i oferentów paszy – AKCJE
 • W CAŁEJ EUROPIE nawiązywanie NOWYCH KONTAKTÓW
 • Wzrost sprzedaży

ZALETY dla Kupujących / dealerów branży rybnej / handlu hurtowego i detalicznego

www.fishcontract.com to:

 • W CAŁEJ EUROPIE przejrzystość na RYNKU RYBNYM
 • W CAŁEJ EUROPIE możliwość znalezienia konkretnych produktów, które są ci potrzebne
 • REGIONALNY – PONADREGIONALNY, KRAJOWY – MIĘDZYNARODOWY
 • W CAŁEJ EUROPIE możliwość otrzymania oferty największego i najlepszego na rynku ŚWIEŻEGO asortymentu
 • W CAŁEJ EUROPIE możliwość składania zapytań ofertowych
 • W CAŁEJ EUROPIE możliwość bezpośrednio kontaktu z hodowcami ryb i prowadzącymi akwakultury
 • W odpowiedzi na ZAPYTANIA OFERTOWE otrzymujesz konkretne oferty bezpośrednio od hodowców ryb i prowadzących akwakultury
 • W CAŁEJ EUROPIE możliwość składania długoterminowych ZAPYTAŃ OFERTOWYCH
 • W CAŁEJ EUROPIE dostęp do ZESTAWIEŃ CENOWYCH
 • W CAŁEJ EUROPIE nawiązujesz NOWE KONTAKTY